Статьи Сайта для Родителей Николаева
Щодо організації форм здобуття загальної середньої освіти

Лист МОН № 1/9-525 від 20.08.19 року Відповідно до статті 9 Закону України «Про освіту» загальна середня освіта може бути організована за такими формами: інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева); індивідуальна (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж).